این سایت مشمول قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.ورعایت شئونات اسلامی _ اخلاقی و ملی در ویدئوهای به اشتراک گذاشته از اهمیت خاصی برخوردار است.